Horizontaal: 4 Zintuigen

Horizontale oriƫntering

De horizontale ervaring (experience) kan goed beschreven worden met een model van vier zintuigen: Body (zintuigen van het lichaam), Mind (het denken, ratio, verstand), Soul (gevoel) en Spirit (overtuigingen en de programma’s waarmee je de waarnemingen interpreteert). Healing komt uit Abbah en grijpt aan in Soul en Spirit. Daar liggen de oorzaken. De belangrijkste sleutellaag is Soul. Soul programmeert Body, Mind en Spirit.

Het model met vier zintuigen is een manier van kijken naar hoe je de wereld ervaart. Iedere keer staan de zintuigen (dimensies van ervaren) op in verschillende verhoudingen tot elkaar. Op ieder moment vormen deze dimensies tezamen een totaalervaring.

Body

Body is lichaam, is aarde. Body staat voor alles wat je lichaam doet en waarneemt. Body, heeft lichamelijke sensatie, het doet, het beweegt, danst, raakt aan. Je lichaam is het meest stoffelijke van wie je bent. Het lichaam vertelt ook veel van wat je bezig houdt (blozen bijvoorbeeld). Het lichaam is ook een belangrijke uiting van wat je blokkeert, waar je niet vrij meer stroomt. In de eerste instantie uit zich dat in lichaamshouding. Mochten blokkades en vastgezette gevoelens aanhouden, uit het lichaam zich ook met ziektes en blessures. De toestand van je lichaam is een uiting van je onderbewuste. Body is de hardware van de totale computer.

Mind

Mind is ratio, is verstand, is het denken. Afhankelijk van je karakter is het hout of ijzer. Het is in staat te differentiëren en te benoemen. Daar is het continu mee bezig, non-stop. Denken behoort tot mind maar is maar een beperkt deel van dit zintuig. Mind is dat wat je onderbewuste bewust maakt. Het maakt de observaties en ervaringen van Soul bewust, het staat voor bewustzijn of liever bewustheid. Maar maakt het ook Bewust Zijn? Nee, Mind loopt namelijk achter. Je voelt allang iets maar je bent het nog niet bewust. Bewust worden van gevoel, voelen, is een proces waar je echt even stil bij moet staan. Mind moet zich focussen en richten op het gevoel zodat Mind zich bewust kan worden. Mind wordt gericht door Spirit in het interpreteren en bewustmaken van ervaringen. Mind is de CPU van een computer interpreteert met behulp van het systeemprogramma (Spirit). De taal van Mind is taal en betekenis.

Soul

Soul is gevoel en het voelen. Soul is ook het geheugen. Alles wat je meemaakt in Soul, alles wat je onbewust en bewust voelt wordt opgeslagen in Soul. Soul is water. Hierbij gaat het en om voelen als expressie en om voelen als waarneming. Soul is de sleutellaag voor healings. In dit eeuwig durende veld (je onderbewuste) liggen je trauma's en nare gevoelens opgeslagen. Vanuit en door je voelen wordt vanaf je prille jeugd, je kader, normen en waarden, dat wat je gelooft, aangelegd. In dat gevoelsmatig geheugen (je onderbewuste) zitten de sturende krachten.

Voelen is onbewust. Voelen is eigenlijk ons grootste waarnemingssysteem. Alles om ons heen zendt en vertegenwoordigt een bepaald gevoel. We ZIJN al in een harmonieus veld dat je onbewust voelt. Hoeveel beslissingen nemen je echt rationeel? De meeste beslissingen zijn eigenlijk op gevoel, intuïtie. Ons gevoel is ook dat wat onze herinneringen maakt. Soul is als het internet voor de computer, een immens uitdijend, eeuwigdurend veld van informatie. In Soul is geen tijd en ruimte. Daarom kan ik daar, in dat eeuwig durende geheugen, als healer, de trauma’s op zoeken en de gewenste healings uitvoeren.

De taal van Soul is beelden (innerlijk en uiterlijk). Daarom werken symbolen en mythen (met hun symboliek) goed als middel om Soul te bereiken en op je gevoel in te werken.

Spirit

Spirit is dat wat je gelooft. Spirit is lucht. Spirit vormt je intent, je wil. In Spirit liggen ook je overtuigingen. Geloof is daarbij niet religieus gevoel. Spirit is dat waar je diep van binnen van overtuigt bent hoe het leven is en waar je naar handelt. Vanuit Soul en dat wat daar in opgeslagen is, krijgen je intent, je wil en overtuigingen en je normen en waarden hun vorm. De trauma's die zeer grote indruk hebben gemaakt in Soul worden gewoonte-programma’s van perceptie. Op zijn Engels heten die programma’s Habitual Programmes of Perception (HPPs). Mind ondersteunt dit proces van vastleggen van gevoel tot een autopilot van interpretatie.

Om een voorbeeld te geven, een baby die een keer een half uur op zijn eten heeft moeten wachten, kan zijn hele leven een gevoel van honger hebben. Dat resulteert dan ook in bijvoorbeeld excessief eten of een kelder met allemaal voorraden. Waar Soul al ongrijpbaar is als water en alleen door oefening merkbaar, word je je van Spirit nagenoeg nooit bewust. Het is als het pakken van lucht.

NB: Soul en Spirit zijn niet de Ziel wat vaak hiermee verward wordt. Dat is een ander theoretische benadering.

Deze vier zintuigen zijn als spaken van een wiel. De as wordt Heart genoemd. De as is het centrum, de as staat stil, is stil. Deze wordt behandeld bij Awareness.

Het zintuigenmodel als uitleg van Healing

Dit model is ook te gebruiken voor het positioneren van de healing. De volgorde Body, Mind, Soul en Spirit is niet voor niets zo. Het is hiërarchisch geordend van minst sturend naar meest sturend waarbij Soul een aparte plaats inneemt. Body is het zwakst, Mind regeert bijvoorbeeld over Body. Als je mindset er naar is, ga je bijvoorbeeld voorbij pijn. Ik noem deze hiërarchie de omgekeerde ijsberg. Dat wat je ziet is, direct ervaart is je lichaam. Obscuurder en onzichtbaarder maar nog steeds zeer bewust merkbaar is je ratio. Je Ratio is al groter dan de perceptie van je lichaam. Soul en spirit zijn enorm groot maar totaal in het onderbewuste, onzichtbaar als het allergrootste gedeelte van de ijsberg.

Soul is als een laag tussen Mind en Spirit. Soul is gelaagd in je eigen, individuele gevoel naar een steeds algemener gevoel: het gemeenschappelijk gevoel, het gemeenschappelijk onderbewuste. Dit gemeenschappelijke onderbewuste is het causale veld en de Onderwereld. Dat Causale veld is ook weer gelaagd in een veld dat gebonden is aan onze cultuur, met onze archetypes, onze beelden en symbolen tot een veld dat nog algemener is, waar alles veel abstracter is. Hier is het voorbij symboliek.

Als Shamanistische Healer ben ik getraind om mee te bewegen in dit Gemeenschappelijk onderbewuste en hier aanwezig te zijn om te laten gebeuren wat er tijdens een healing moet gebeuren. In Soul worden de reparaties gedaan. En omdat Soul Spirit programmeert, zal op den duur ook Spirit mee veranderen. Spirit wordt meestal pas heelbaar als je in een loop van een bepaalde overtuiging gekomen bent. Als je bv al enige weken achterelkaar getriggerd wordt op die éne HPP waardoor die uit de diepte omhoog komt en zichtbaar wordt.

on