de water4ruimte spel methodiek

De water4ruimte spel methodiek is een veelzijdig, interactief communicatiemiddel gebaseerd op geavanceerde gaming principes, dat bestaat uit en een fysiek speelbord. Het is een op spelprincipes gebaseerd instrument dat doet leren en accepteren. Het kan eventueel ook ingebouwd worden in een softwareapplicatie.

De water4ruimte spel methodiek is inzetbaar als hulpmiddel voor nationale en regionale overheden, leer- en trainingsinstituten (scholen, HBO, universiteiten en musea), NGO’s, industries en beleidsmakers als communicatiemiddel. Het start, stimuleert en stuurt discussies over complexe problemen die met het inrichten en gebruiken van ruimte te maken hebben.

De eerste grote kracht van de water4ruimte spel methodiek is dat het de onderwerpen visualiseert in (digitale) kaarten en pionnen om zo op een inzichtelijke manier de spelers de te communiceren plannen/initiatieven te laten ervaren. De tweede kracht is dat mensen continu gestimuleerd worden te discussiëren en een mening te vormen, hetgeen leidt tot bewustwording van het probleem.

Het is geschikt:

  • als communicatie middel voor het verkrijgen draagvlak
  • mediator bij open plan processen
  • bij het ontwikkelen van toekomstscenario’s
  • als leermiddel om inzicht te verkrijgen in complexe problematiek
  • als communicatie interface bij groepssessies

De water4ruimte spel methodiek maakt gebruikt van geavanceerde spelprincipes om de gebruikers de problematiek en de consequenties van ingrepen te laten ervaren. De spelers zijn interactief, ook met elkaar. Ze dienen continu met elkaar te communiceren.


het prototype van de water4ruimte communicatie en educatie methodiek

overzicht_spel-040810.jpg

het W4R spel: een methodiek voor communicatie

Water4ruimte is een methodiek voor communicatie en educatie. De twee fotos geven een beeld van het eerste prototype van het water4ruimte-spel. Alle essentiele elementen liggen geopend: de speelkaarten met de pionnen opgesteld; geld; bezwaarschriften. De keuzebomen staan voor de beleidsthema's waarover gediscussieerd gaat worden. Zie ook de andere foto's.

on