water vraagt dialoog

Het water4ruimte-spel (W4R-spel) is een spelvorm voor dialoog en communicatie. Het W4R-spel is een middel om snel bewustwording te bereiken over water en andere zaken in de ruimtelijke ordening. Dit is van belang omdat een omslag in het waterdenken onafwendbaar is. Water betekent nu nog een grens: iets waarvoor men zich afwendt, afschermt en wat men buiten de deur houdt. Toch hebben de gebeurtenissen van de laatste tien jaar duidelijk gemaakt dat het waterbeheer anders moet. Het water vraagt meer ruimte, het vraagt een ander beheer. Inmiddels hebben we het technisch wel redelijk op de rails. De grote knelpunten liggen nu bij het meekrijgen van de maatschappij: bij de communicatie. Ook bij een glossy folder gaat veel van de boodschap verloren omdat de doelgroep het onvoldoende snapt en zich onvoldoende betrokken voelt. Uiteindelijk zijn burgers meer geneigd zich te schikken naar de plannen als ze de problemen en de oplossingen beter begrijpen en als ze hun eigen belang terugvinden in de plannen.

 

Zie het vervolg van de tekst en de algemene beschrijving en andere documenten bij de downloads.


Hoe werkt het communicatieve element?

Hoe werkt het communicatieve element van het W4R spel? Het W4R-spel biedt een heel directe maar ook speelse manier om de uitkomst van een MER zeer direct onder de aandacht te brengen van de betrokkenen. Het is een uitstekende manier om een complexe maatschappelijke discussie letterlijk en figuurlijk in beeld te brengen en verschillende belangrijke aspecten in de maatschappij te agenderen.

Als eerste moeten mensen continu discussiëren en een mening vormen, wat leidt tot bewustwording van het probleem.

Ten tweede gaat het om een "Oudhollands bordspel" dat mensen op een gezellige manier met elkaar in contact brengt.

Ten derde staat het door zijn unieke, kunstzinnige vormgeving hoog in de belangstelling. De spelvorm en vormgeving dragen bij aan het enthousiasmeren van de spelers en het creëren van een (onbewuste) goede sfeer/omstandigheid, die helpt bij een positieve beeldvorming.

on