samenvatting spelregels

  • In het water voor ruimte spel gaan de spelers een kaart opnieuw inrichten, al of niet onder begeleiding van een spelleider. Ze doen dit met pionnen die staan voor met verschillende functies. (In het prototype staan de pionnen bv vormen van landgebruik maar het zou bv ook over filialen van een winkel of speciale dier soorten). Bij iedere zet dienen de spelers te vertellen wat ze willen en waarom. Anderen mogen protesteren. Op deze manier ontstaat een levendige dialoog.
  • De kaart is opgedeeld in cellen. De cellen hebben een verschillende legenda (=identiteit). Pionnen stellen eisen aan de cel waarop ze geplaatst kunnen worden. Alleen bij de juiste match "legenda/kleur : pion" worden punten gehonoreerd. Indien gewenst kan ook een interactie component worden geïntegreerd waarbij pionnen elkaar beïnvloeden als ze naast elkaar komen te staan. Deze relaties zijn onderdeel van het scenarios van het spel (zie: Scenario’s: op iedere vraagstuk toepasbaar)
  • Discussie speelt een zeer belangrijke rol. Er zijn meerdere digitale startkaarten mogelijk De startkaart wordt bv gekozen na discussie. De pionnen worden verkregen door discussie. Het plaatsen van de pionnen kan alleen maar bij consensus, verkregen na discussie.
  • Strategie en onverwachte dingen: de inrichting van de kaart wordt getest door rampen te laten gebeuren.
  • Winst: Diegene met de meeste punten wint. (opbrengst van de pionnen – de strafpunten veroorzaakt door rampen).

scenario’s: op iedere vraagstuk toepasbaar

Het W4R-spel is een concept dat alle vragen met een ruimtelijke component kan communiceren. Het werkt met kaarten, pionnen en allerlei vragen die bepaalde dilemma’s in het voetlicht stellen waardoor mensen over de geagendeerde onderwerpen gaan praten. Dit kunnen alle typen van onderwerpen zijn. Voor ieder onderwerp wordt in samenspraak met de opdrachtgever een nieuw scenario (kaarten, vragen, pionnen) ontwikkeld. Op die manier wordt het spel specifiek gericht op het communicatie doel van de opdrachtgever. Het W4R-spel concept is flexibel en wordt aangepast door nieuwe scenario’s in het concept te hangen.

de spelregels meer uitgebreid

Met het W4R-spel ga je de kaart van je regio inrichten met pionnen en functies. Dit betekent dat je zoveel mogelijk pionnen op het bord moet zetten. Iedere pion heeft zijn eigen puntenwaarde voor een vijftal ruimte gebruikende functies (‘Wonen’, ‘Produktie’, ‘Infrastructuur’, ‘Natuur & recreatie’ en ‘Veiligheid’). De pion Ecoboer heeft bijvoorbeeld 40 punten ‘Produktie’ en 20 punten ‘Natuur & recreatie’. De verwante pion Brakke Boeren heeft dezelfde hoeveelheid maar ook 20 punten extra voor ‘Veiligheid’. Gentechnologie heeft alleen maar 80 punten productie. Nieuwe pionnen kan je winnen op vier secundaire speelborden. Op de secundaire speelborden maak je keuzes over maatschappelijke trends. Iedere maatschappelijke trend heeft een aantal mogelijkheden: Hoe denk je dat de maatschappij zich gaat ontwikkelen: richting A, B of C (bv kennis economie, handel of juiste diensten)? De keuze beargumenteer je maar je kunt ook uitgedaagd worden. Als een ander een stemming aanvraagt omdat hij een andere beargumenteerde voorkeur heeft, kan hij jouw pionnen winnen. Spelers worden continu gevraagd een mening te hebben over water en ook te luisteren naar de mening van anderen.

Zie het vervolg of de algemene beschrijving en andere documenten bij de downloads.


strategie speelt ook een rol

Het is niet alleen zomaar plaatsen. Er speelt meer mee. Als je de pionnen meteen plaatst, levert dat geld op: dividend. Aan de andere kant loop je het gevaar de pionnen en punten weer te verliezen door plotselinge rampen die grote delen van de kaart kunnen leeg vagen. Je kunt ook samenwerken. Om een pion te plaatsen heeft een pion voorwaarde nodig die ook op de maatschappelijke trendborden te winnen zijn. Voor Brakke boeren of de Ecoboeren is bijvoorbeeld "Milieukwaliteit nodig, voor Gentechnolgie ‘Kennis’ of ‘Riscioacceptatie’. Als je die niet zelf hebt, kan je samen doen met een ander die de voorwaarde wel heeft, maar met wie?

De speler die aan het eind van het spel alle functies op de beste manier in de regio heeft gerealiseerd heeft gewonnen. Hiervoor wordt het aantal punten, de waarde van de geplaatste pionnen en de hoeveel geld dat een speler aan het eind van het spel nog heeft bij elkaar opgeteld.

on