haalbaarheid van initiatieven

W4R kan gebruikt worden als inventarisatie naar haalbaarheid van plannen maar ook naar wensen van stakeholders: In het spel moet nadrukkelijk een consensus bereikt worden door met elkaar te communiceren. Door de uitwisseling van argumenten en de sociale interactie kunnen partijen inzicht krijgen in elkaars standpunten en perspectieven. Hierbij wordt het ook duidelijk of er veel weerstand bestaat tegen bepaalde plannen. Het spel geeft aanleiding tot levendige discussies die een hoop informatie geven over hoe mensen denken over hun gebied en de problemen die naar boven komen door het spelen. Een belangrijk extra facet aan spel is de mogelijkheid reacties uit te lokken en op te slaan. Ze worden genotuleerd of via een "geeltjes" techniek worden meegenomen. Na afloop kunnen de resultaten dan bv geclusterd worden en nabesproken. Andere mogelijkheden zijn bv de deelnemers halverwege het spel hun eigen bouwstenen te laten maken of trends te laten benoemen en uit te werken. De informatie kan gebruikt worden om te bepalen of een gebiedsvisie nog aangepast kan worden om meer problemen en wensen af te dekken. Ook geeft het en beeld of een realisatie traject veel weerstand zal ontmoeten.Het is ook mogelijk de deelnemers te vragen of ze mogelijkheden zien om hun eigen wensen mee te koppelen met de plannen die in het spel op tafel komen.
on