onderwijs

Het W4R-spel kan voor diverse educatieve doeleinden worden gebruikt. Het biedt leuk en leerzaam cursusmateriaal, dat juist gebruikt kan worden om te leren samenwerken, wat een steeds belangrijker leerdoel in het Nederlandse onderwijs wordt. Het spel is in de huidige vorm direct toepasbaar is voor relevante HBO en universitaire opleidingen. Het leert studenten verbanden te zien tussen hun handelen en de maatschappij. Met een specifiek voor het educatieve doel ingericht W4R spel laat je de complexe verwevenheid zien in de maatschappij: hoe je afhankelijk bent van anderen. Het laat zien dat anderen vanuit andere persoonlijke belangen handelen die iedereen ook graag vervuld wil zien. Het stimuleert geïntegreerd denken en samenwerken.

Een ietwat eenvoudigere variant van het W4R-spel zou ook heel goed passen binnen de filosofie van het studiehuis. Daarnaast kan het ook benut worden in postdoctorale opleidingen en cursussen die specifiek ontwikkeld worden voor professionals, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties in de sectoren van ruimtelijke ordening en waterbeheer. De methodiek van het maken en spelen kan ook veel breder in het onderwijs en cursussen worden ingezet als leermethode om interdisciplinair en interactief te leren werken.

on