gemeenschappelijke taal

Het maken van het spel is in feite het creëren van een gemeenschappelijke taal. Vooral als stakeholders of projectleden vanuit verschillende achtergronden in een multidisciplnair team bij elkaar gebracht worden, dienen ze eerst een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen om echt interdisciplair te kunnen werken. In het W4R geval hadden de leden van ons team zeer diverse achtergronden: van scheikunde tot cultuurwetenschappen, van economie tot ecologie, van civiele techniek tot geodesie, van bestuurskunde tot milieukunde en van filosofie tot natuurkunde. Daarnaast of misschien wel mede daardoor ontstonden ook vaak heftige discussies met meningen die haaks op elkaar staan, zoals bijvoorbeeld het al dan niet bestaan van klimaatverandering. Eén besef deelden wij echter allemaal: je hebt elkaar allemaal nodig om iets te bereiken. Interdisciplinair werken is tegenwoordig een veelgebruikt begrip. Het samenstellen van een team met verschillende disciplines is echter maar een startpunt in dat proces. Echt interdisciplinair werken en denken leer je door met elkaar te praten, inzicht te krijgen in wat de ander beweegt. Het maken van het spel geeft inzicht in elkaars interesses, overtuigingen, ideologieën, waarden en cultuur. Al met hebben we een gemeenschappelijke taal ontwikkeld om elkaar te leren verstaan. In ieder nieuwe uitvoering zijn spel en documentatie een weerslag van dat integratie proces.
on