planvorming op regionaal of sectoraal niveau

W4R is toepasbaar op concrete ruimtelijke planvormingsprojecten, op een bepaald bassin of op een bepaalde regio/provincie. In dat geval zullen vooral de kaarten die als onderleggers gebruikt worden moeten worden vervangen door kaarten van het relevante schaalniveau en misschien moeten nog meer concrete bouwstenen en specifieke voorwaarden worden toegevoegd. De spelmethodiek kan gebruikt worden op het niveau van een stad, om op die manier bijvoorbeeld de ambitie van een duurzame stad in meer concrete termen te verkennen. W4G is een typisch voorbeeld van een regionale invulling van W4R.
on