in beeld brengen van een complexe discussie

W4R is een tool om een complexe maatschappelijke discussie letterlijk en figuurlijk in kaart en beeld te brengen: Met de W4R methodiek worden tijdens het spelen een aantal belangrijke maatschappelijke issues naar voren gebracht. Welke dat zijn wordt bepaald door middel van een aantal workshops en besprekingen waarbij eerst wordt verkend wat er allemaal speelt (bv door relatiewebs en mindmaps te maken startend vanuit onderwerpen als: "zoetwatervoorziening", "individualisering van de maatschappij" "ontsluiting van de regio"). Vervolgens wordt bepaald welke issues écht gecommuniceerd dienen te worden. Hierbij speelt de opdrachtgever een zeer grote rol door zijn kennis van het gebied en de maatschappij. Uiteindelijk komen die onderwerpen terug dan wel als thema’s verwerkt in de kaarten dan wel in de trends die hun impact hebben op de ruimtelijke ordening. Het eindresultaat is letterlijk een zeer gericht kaartbeeld van de problemen en mogelijkheden van een regio.
on