strategische visievorming

Het invullen van het spel is een manier om tot strategische visievorming voor complexe maatschappelijke vraagstukken te komen. Vooral als de vraagstukken inherent onzeker zijn en waarvoor maatschappelijk draagvlak gewenst zo niet noodzakelijk is, biedt W4 om in één slag zowel de visie te maken als een spraakmakend communicatieplan te hebben om de visie te communiceren . In eerste instantie leent de ontwikkelde W4R methodiek zich door het gebruik van kaarten vooral voor vraagstukken die ruimtelijke consequenties hebben. Te denken valt aan, mobiliteit, transport & infrastructuur of natuurontwikkeling, maar ook aan ogenschijnlijk meer abstractere maatschappelijke thema’s als de toekomstige economische structuur en waterbeheer en waterrechten.
on